En gammal hederlig additionsmaskin med remsa eller en avancerad räntekalkylator - välj själv

Klicka på knapparna för information om de olika funktionerna
  

 


 

  

 


Priser, beställning

Två veckors 
öppet köp!


Funktionerna i Rekyl Basic

 • Operationsfönster som visar vilken räkneoperation som utförts
 • Tre synliga register för lagring och ackumulering av tal
 • Synlig lagring av tal i Urklipp
 • Hämtar och lämnar data från/till andra Windowsprogram
 • Tangenter för fem olika procentfunktioner
 • Kvadrat-, potens- och kvadratrotberäkning
 • Eurotangent för omedelbar omvandling till och från Euro, samt lagring av aktuell kurs
 • 0 - 6 decimaler
 • Remsa för upp till 360 rader, med funktioner för utskrift på A4-ark och lagring i fil, samt
  • unik funktion för kontroll av inslagna tal på remsan
  • möjlighet att rätta felslagningar direkt på remsan
  • möjlighet att rätta felslagningar genom att "backa" remsan
  • posträknare på remsan vid addition/subtraktion
  • möjlighet att skriva text på remsan
 • Separat modul för omvandling mellan nominell och effektiv ränta
 • Separat modul för beräkning av ränta och belopp i lån/krediter och leasing/hyra, även jämförande kreditkostnad
 • Separat modul för beräkning av antal dagar mellan två datum, eller datum efter ett visst antal dagar. Beräkning efter 
  360, 365 och 365/366 dgr/år. År 2000 säkert!
 • Rekyl Mini - alla räknefunktioner samlade i en räknare i miniformat som "följer med" till andra program
 • Rekyl Micro - mikroräknare som kan användas helt oberoende av Rekyl Basic
 • Handledning direkt på skärmen, generellt eller för varje använd funktion
 • Datorns siffertangentbord är "direktkopplat" till Rekyl, funktioner och operationer kan styras av övriga tangenter
 • Räknaren kan länkas till de separata modulerna, vilket gör att tal kan skrivas in genom att klicka på siffertangenterna och att beräkningar kan utföras direkt i alla datafönster
 • Utvecklat för bästa funktion även för bärbara datorer utan siffertangentbord och mus, bl a automatisk aktivering av de bokstavstangenter som normalt används för siffror - ingen omställning behövs, se siffertangenterna 0 - 6 ovan

 

Dec, Decimaler
Resultat visas med 0 - 6 decimaler. Beräkningar görs i allmänhet med full precision.  
Upp

 

Euro0.gif, euro
Eurotangent med tre funktioner. Klicka på eurosymbolen för att läsa/uppdatera aktuell kurs. Klicka på pilarna till eller från symbolen för att omvandla talet i räknarfönstret till eller från euro. Vid omvandling till euro visas resultatet med texten "euro" efter i fönstret och med texten "eu" på remsan. 
Upp

 

+/-, Växla tecken
Ändrar ett positivt tal till ett negativt eller tvärt om. 
Upp

 

Ppr, Remsan
Kan innehålla upp till 360 rader (plus några i reserv). Rullningslisten använder du som vanligt för att 'dra' remsan upp och ned.

Vid utskrift eller då du sparar remsan i en fil skrivs remsan i tre eller fyra kolumner med upp till 90 rader i varje (varierar beroende på skrivare och stilsort). En full remsa motsvarar ett helt A4-ark. Remsan dateras automatiskt. 
Upp

 

Text
Ger möjlighet att skriva valfri text på remsan, en rad om 22 tecken i taget. 
Upp

 

Add, Additionsläge
Ställer om räknaren så att den arbetar som en additionsmaskin vid addition och subtraktion. Ger automatisk posträkning på remsan samt möjlighet att rätta felslagna tal direkt på remsan. Varje grupp av additioner och subtraktioner kan kontrolleras med funktionen Check som beskrivs nedan. 
Upp

 

Chk, Check
Kontroll av remsan. Med den här funktionen kan du kontrollera inmatade tal i valfri grupp på remsan som summerats med funktionen Add inkopplad.

Du matar in talen som vanligt på en additionsmaskin och avslutar med =. Sedan trycker du Chk (eller Alt+k) och matar in talen igen. Rekyl jämför då talen och så fort en differens uppstår får du en signal. Beroende på vilket tal som är fel väljer du om du vill korrigera remsan eller ändra det inmatade talet. Du kommer inte vidare innan talen stämmer. 
Upp

 

C Ppr, Clear Paper
Tömmer remsan men ingenting annat. 
Upp

 

C, Clear
Raderar och nollställer hela räknaren och operationsfönstret. Remsan raderas inte. 
Upp

 

Del, Delete
Raderar tecknet till höger om markören i räknarfönstret. Är fönstret tomt och det finns ett tal i operationsfönstret flyttas talet ned och du kan ändra talet och/eller välja en annan operand.
Upp

 

¬, Backstep
Raderar tecknet till vänster om markören i räknarfönstret. Är fönstret tomt och det finns ett tal i operationsfönstret flyttas talet ned och du kan ändra det och/eller välja en annan operand.  Upp

 

, Kvadraten, (q)
Beräknar kvadraten på ett tal, d v s talet multiplicerat med sig självt. Operationen skrivs t ex
12 x² ( = 144). 
Upp

 

xn, Potensberäkning, (w)
Beräknar höjning av ett tal n antal gånger. Operationen skrivs t ex
2 xn 8 = (256)
I operationsfönstret och på remsan skrivs 2 ^ 8 = 256 
Upp

 

Öx, Kvadratroten, (e)
Beräknar kvadratroten ur ett positivt tal. Operationen skrivs t ex
144
Öx Öx ( = 12)   Upp

 

R%, Procentuell relation
Beräknar det först angivna talets relation till det andra talet. Svaret uttrycks i procent (procentuell andel). Operationen skrivs t ex
38 R% 164 = (23.17 %)
Upp

 

%, Procent
Beräknar angiven procentuell andel av ett tal, eller beräknar bastalet om den procentuella andelen och procenttalet är kända. Operationen skrivs t ex
150 x 28.2 % (= 42.30)
eller
42.30 ÷ 28.2 % (= 150.00) 
Upp

 

%+, Procentuellt tillägg (mark up)
Beräknar angiven procent av ett tal samt ökar det första talet med det andra. T ex vid beräkning av moms eller ett pålägg på en vara. Operationen skrivs t ex
80 x 25 %+ (= 100)
Remsan visar alla led i operationen. 
Upp

 

%-, Procentuellt avdrag (mark down)
Beräknar angiven procent av ett tal samt minskar det första talet med det andra. T ex vid beräkning av moms som ingår i ett pris, en rabatt eller en varas inköpspris då marginalen är känd. Operationen skrivs t ex
100 x 20 %- (= 80)
Remsan visar alla led i operationen. 
Upp

 

D%, Procentuell förändring
Beräknar den procentuella förändringen från det första talet till det andra talet, positivt eller negativt. Operationen skrivs t e x
25
D% 100 = D% 100 = ( 300 %)
eller
100
D% 25 = ( - 75 %)  Upp

 

St1-St3, Store
I registren 1 - 3 kan du spara eller ackumulera tal för senare bearbetning. När du trycker på tangenten för valt register adderas talet i räknarfönstret till ev tidigare tal i registret. Om du vill minska byter du bara tecken på talet i räknarfönstret med tangenten +/- innan du trycker St-tangenten.

Du kan även dra tal till registren eller hämta från Urklipp. 
Upp

 

Rc1- Rc3, Recall
Läser in talet i angivet register till räknarfönstret. Du kan läsa in ett tal i vilket läge som helst och låta det ingå i en beräkning. Det fungerar på samma sätt som om du skrivit in talet. 
Upp

 

Skriv till fil
Sparar aktuella beräkningar i en fil för vidare redigering och utskrift. Beräkningar från remsan och amorterings-/avskrivningsplaner från Finans kan sparas.  
Upp

 

Utskrift
Remsan skrivs ut på ett A4-ark som är indelat i tre eller fyra kolumner. Beroende på skrivare går det att skriva upp till 4 x 90 rader dvs 360 remsrader. Remsor kan även sparas i en fil för senare utskrift eller kontroll. Har du tilläggsmodulen Finans kan du även skriva ut amorterings-/avskrivningsplaner. 
Upp

 

Urklipp
Du kan hämta in tal till Rekyl från andra program och du kan föra över tal från Rekyl till andra program. Du kan också använda Urklipp som ett extra minne. 
Upp

 

Noteringar
Här kan du skriva in och spara egna noteringar. Utrymmet är ca 30.000 tecken, vilket motsvarar ca 15 fullskrivna A4-sidor. Suveränt hjälpmedel om du är "ute på fältet" och räknar, som revisor t ex. Skriv rubriker på remsan med textfunktionen och kommentera i noteringsfunktionen. Spara både remsa och kommentarer. När du kommer hem kan du redigera och sammanställa.
Upp

 

Nom/eff ränta
Separat funktion som omvandlar nominell ränta till effektiv ränta eller tvärt om.  Upp

 

Lån/Leasing
Separat funktion för lån- och leasingberäkningar med annuiteter. Jämförande kreditkostnad mellan annuitetslån och lån med fast amortering. Kolla dina leasingavtal och huslån t ex.  Upp

 

Dagar/Datum
Separat funktion som enkelt beräknar antal dagar mellan två datum eller nytt datum när ett antal dagar läggs till ett tidigare datum. Beräkning med 360, 365 och 366 dagar per år. År 2000 säkert. Upp

 

Hjälp
Handledningen är integrerad i programmet och kan visas i ett fönster bredvid remsan. När handledningen är aktiverad visas informationen till de funktionstangenter som trycks.  Upp

 

Exempelsamling
Exempelsamling med introduktion till finansmatematiken finns som tilläggsmodul. Exemplen kan visas på skärmen samtidigt som du räknar. En version i HTML-format för visning och utskrift med webbläsare ingår också. I första hand är exempelsamlingen framtagen med tanke på modulerna Finans och CashFlow.

Oavsett vilken eller vilka moduler du har köpt får du emellertid hela exempelsamlingen, så det kan vara en god idé att köpa exempelsamlingen för att lättare kunna avgöra om du skall komplettera med modulerna Finans och CashFlow.
  Upp

 

Om Rekyl
När du trycker den här tangenten visas en ny bild där du hittar du lite olika typer av information, beträffande support t ex, samt adresser m m. Här kan du också ange koder för uppgradering av programmet.   Upp

 

Mini

Mini.gif (4520 bytes) Om du vill ha tillgång till funktionerna i Basic men vill ha utrymme på skärmen för andra program väljer du Mini. Det är en förminskad version av Basic och har även en inbyggd remsa som skjuter upp ur räknaren när remsan aktiveras. Enda skillnaden jämfört med Basic är att Mini har ett synligt register medan Basic har tre. De separata funktionerna kan inte heller startas från Mini. Däremot delas alla data med Basic, även remsan, så du kan när som helst växla mellan de båda räknarna.

Rekyl Mini lägger sig över andra programbilder så du har alltid dir räknare tillgänglig.

Upp

 


Rekyl Micro

Micro0.gif (2513 bytes) Rekyl Micro är ett räkneprogram i mikroformat som lägger sig överst av alla bilder och därmed kan "följa med" till andra program där du kan behöva göra enklare fristående beräkningar, t ex i ordbehandling, kalkyl, design o s v. Du behöver inte kunna träffa de små tangenterna med muspekaren, du räknar helt enkelt med siffertangentbordet när Micro är aktiv.

Tycker du räknaren är för stor? - Då vill vi presentera "räknestickan".

Micro1.gif (2419 bytes)

Vi har klickat på den mellersta av de tre kvadraterna och får samma räknare men utdragen på längden. Placera den på rubrikraden eller längst ned i bilden.

Fortfarande för stor? - Då presenterar vi "atomen", den minsta enheten.

Micro2.gif (1547 bytes)

Nu har vi klickat på den minsta av kvadraterna vilket tar bort tangenterna också. Du sköter Rekyl Micro helt från tangentbordet. Klicka bara på displayen och Micro är färdig att använda.

Ytterligare en finess är att Micro visar dag, datum och tid när du inte räknar. Lägg en genväg till Rekyl Micro i Autostart och placera "atomen" längst till höger på Aktivitetsfältet.  På det viset har du alltid datum och tid tillsammans med en startklar räknare. Så här kan det se ut.

 

  Upp                              Priser, beställning