Rekyl är en serie räkne- och kalkylprogram som alla behöver. Det låga priset gör att det finns ingen anledning att avstå även om man inte räknar så mycket. Med Rekyl i datorn finns det alltid en kvalificerad räknare till hands som både kan skriva ut beräkningarna och spara dem för senare bearbetning. Särskilt i bärbara datorer har Rekyl sin givna plats.

Som namnet antyder (Rekyl är en förkortning för räntekalkylator) är Rekyl speciellt anpassat för olika typer av ränteberäkningar. Redan i grundmodulen finns det flera avancerade funktioner och med koder kan Rekyl uppgraderas till en finanskalkylator som inte har sin motsvarighet på öppna marknaden.

Rekyl laddar hem direkt till din dator från den här webbplatsen. Ingen CD, inga manualer. All information är integrerad i programmen. Starta nedladdningen nu så kan du börja räkna med Rekyl om några minuter. Du har inget att förlora, du har alltid två veckor på dig att avgöra om du tycker att Rekyl fungerar bra för dig.

Koderna levereras med e-post och det är bara att knappa in koden och se hur enkelt det blir att göra alla ränte- och finansberäkningar.

Hur är det med leasingavtalen t ex, betalar du rätt ränta? Med Rekyl Finans kan du enkelt beräkna ränta i leasingavtal och med Rekyl CashFlow kan du analysera hur debiterade hyror förhåller sig till förändringarna i ränteläget. Och de som är skyldiga dig pengar skall betala rätt ränta, det ordnar Rekyl Ränta.


Rekyl Basic

Rekyl Basic är ett program som gör din dator till en lättarbetad räknare som fungerar både som kalkylator och additionsmaskin med "remsa".

Några av de funktioner som ingår:

 • Remsa med upp till 360 rader, funktioner för utskrift på A4-ark och lagring i fil, samt
  • unik funktion för kontroll av inslagna tal på remsan
  • möjlighet att rätta felslagningar direkt på remsan
  • möjlighet att rätta felslagningar genom att "backa" remsan
  • posträknare på remsan vid addition/subtraktion
  • möjlighet att skriva text på remsan
 • Eurotangent för omedelbar omvandling till och från euro
 • Separat modul för omvandling mellan nominell och effektiv ränta
 • Separat modul för beräkning av ränta och belopp i lån/krediter och leasing/hyra, även jämförande kreditkostnad
 • Separat modul för beräkning av antal dagar mellan två datum, eller datum efter ett visst antal dagar. Beräkning efter 360, 365 och 365/366 dgr/år. År 2000 säkert!
 • Rekyl Mini - alla räknefunktioner samlade i en räknare i miniformat
 • Rekyl Micro - mikroräknare som kan användas helt fristående

 

Rekyl Ränta

Modul för beräkning av ränta mellan flera datum, eller räntesatsen om räntebeloppen är kända. För beräkning eller kontroll av t ex låneränta eller dröjsmålsränta. Antal dagar mellan datum, eller datum efter ett visst antal dagar, beräknas automatiskt (år 2000-säkert). Ränta beräknas i en operation för en tidsserie med upp till 60 saldo- och/eller ränteändringar.

För dröjsmålsränteberäkning enligt räntelagen finns hela diskonto- och referensräntetabellen från och med 1930-01-01 inlagd och det finns två särskilda funktioner för beräkning enligt räntelagens 5 § eller 6 §.

 

Rekyl Finans

Tilläggsmodul för avancerade finansiella beräkningar som återbetalningstid, internränta, nuvärde, framtida värde, annuiteter m m. Fullständiga periodanalyser och amorterings- eller avskrivningsplaner. Specialfunktion för leasing med avvikande första betalning (vanligt vid billeasing). Enstaka beräkningar tas enklast ut på remsan. Analyser kan skrivas ut eller sparas i en fil för senare bearbetning i ordbehandlingsprogram eller generellt kalkylprogram, där du till exempel kan komplettera med grafik.

 

Rekyl CashFlow

För omfattande och avancerade cash flow beräkningar, d v s betalningsflöden. Betalningsflödena kan i princip vara hur komplicerade som helst och beräkning kan göras med utgångspunkt från datum eller jämna perioder. Olika räntor kan anges eller beräknas för varje delflöde. Saldo (kapital/restvärde) och saldoförändring (amortering/ avskrivning) för varje flöde kan också anges eller beräknas.

Användningsområden är t ex komplexa finansiella analyser och kalkyler, investeringskalkyler, kontoanalyser m m. Även här kan du vidarebearbeta resultat i andra program och t ex presentera med grafik.

 

Rekyl Exempelsamling

Med kod kan du även öppna en exempelsamling med introduktion till finansmatematiken. Exemplen kan visas på skärmen samtidigt som du räknar. En version i HTML-format för för visning och utskrift med webbläsare ingår också. I första hand är exempelsamlingen framtagen med tanke på modulerna Finans och CashFlow.


Oavsett vilken eller vilka moduler du har köpt får du emellertid hela exempelsamlingen, så det kan vara en god idé att köpa exempelsamlingen för att lättare kunna avgöra om du skall komplettera med modulerna Finans och CashFlow.


Mer information får du via tel 08-541 301 00 eller email@kronan.se