InnehållsförteckningLEASING, RESTVÄRDEKURVA

Vi har leasat en bil som kostar 184 000 kr exkl moms. Leasingtiden är 36 månader, avgiften per månad är 4 277 kr och restvärdet 73 600 kr.

Med jämna mellanrum brukar tidningarna redovisa olika bilars värdeminskning i procent efter 12, 24 och 36 månader. Det vore nu intressant att se hur restvärdekurvan i leasingavtalet förhåller sig till värdeminskningskurvorna. Vi vill därför ha en avskrivningsplan i procent för att kunna göra en direkt jämförelse?

Svar: Exemplet visar hur programmet enkelt tar fram en restvärdekurva (i kr eller %) med ränta per period, ackumulerad ränta, avskrivning och restvärde för varje månad under leasingtiden. Hem till Rekyl