InnehållsförteckningLEASINGAVTAL

Vi skall hyra ut en verktygsmaskin för 688 000 kr på ett femårigt leasingavtal med kvartalsvisa betalningar. Leasetagaren garanterar ett restvärde av 34 400 kr (5 %). Förräntningskravet är 8,3 %. 
Vad blir leasingavgiften?

Svar: Kvartalsavgiften blir 40 143 kronor
(Exemplet visar också hur villkoren kan ändras om kunden inte vill betala mer än 35 000 kr.)
Hem till Rekyl