InnehållsförteckningRÄNTEBERÄKNING

Vi har lånat ut 10 000 kr under sex månader. Hur mycket skall vi ha tillbaka om vi tar ut 8 % årlig ränta?

Svar: 10 392 kr
(Exemplet visar varför räntan inte blir 400 kr, som man kanske väntat sig.)
Hem till Rekyl