InnehållsförteckningKAPITALTILLVÄXT

Till vilket belopp växer 1 000 kr under 5 år efter 6 % årlig ränta?

Svar: 1 338 kr
(Exemplet visar också att nominell och effektiv ränta sammanfaller vid årlig ränta)
Hem till Rekyl