InnehållsförteckningDISKONTERAD PAY BACK

Vi planerar att gå in i ett projekt som uppges generera en 5 %-ig återbetalning per kvartal (20 % per år) under överskådlig tid. Hur länge måste vi få den avkastningen för att klara en kalkylränta på 18%?

Svar: 52,311 kvartal
(Exemplet visar att om man rundar av uppåt till 53 kvartal blir internräntan 18,079 %)
Hem till Rekyl