LEASINGAVTAL, FLEXIBEL HYRESPLAN

Nu skall vi konstruera ett leasingavtal där hyran inte är lika stor varje hyresperiod, ett s k flexavtal. Anledningen till att man lägger upp sådana avtal är vanligen att man vill matcha hyresbetalningarna med förväntade inbetalningar. Gäller det en investering i ett nytt projekt kanske det dröjer en tid innan man får fulla inbetalningar. Det kan också gälla investeringar med stark säsonganknytning.

Vi skall nu kombinera dessa två varianter. En kund till oss har utökat sin skidanläggning och behöver en ny pistmaskin. Priset är 850 000 kr. Hyrestiden börjar 1 oktober och är tre år.

Betalningarna skall erläggas kvartalsvis och betalningarna 1/7 och 1/10 skall bara täcka kapitalkostnaden. Vi har också kommit överens om att hyran skall sättas så att vi får följande restvärden:

År 1

30 juni

700 000 krHem till Rekyl

År 2

30 juni

450 000 kr

År 3

30 juni

150 000 kr

 

Hyrorna skall beräknas efter en ränta av 9,25 %

Beräkningen ger följande svar:

Period Hyra/period Avskrivning Restvärde
1 19 212 0 850 000
2 - 3 91 679 150 000 700 000
4 - 5 15 822 0 700 000
6 - 7 136 600 250 000 450 000
8 - 9 10 171 0 450 000
10 - 11 155 105 300 000 150 000
12 3 390 0 150 000