INVESTERING MED FIXERAD PLANAVSKRIVNING OCH "BADKARSKURVA"

(Här visas hela texten i exemplet.)

Med fixerad planavskrivning menar vi en avskrivning som följer en bestämd kurva. I det här fallet är vi osäkra på om projektets verkliga livslängd kommer att sträcka sig över hela kalkyltiden som är fem år. Vi har därför uppskattat framtida marknadsvärden för utrustningen vid utgången av varje år. Skulle projektet avbrytas är det alltså dessa värden vi kan räkna med vid försäljning av utrustningen. Vi vill nu veta hur kalkylen ser ut vid avbrott i förtid.
Med den här tekniken kan man avgöra känsligheten under olika perioder och därmed avgöra om man skall gå in i projektet eller avstå.
Uttrycket "badkarskurva" illustrerar hur kostnadskurvan ofta ser ut för en investering. Kostnaderna ligger initialt på en hög nivå för att sedan sjunka snabbt och sedan plana ut. Mot kalkyltiden slut stiger kostnaderna igen. Man kan säga att kurvan ser ut som badkar.
Att kostnaderna startar på en hög nivå förklaras t ex av igångsättningskostnader, utbildning, ovana m m, medan den stigande kurvan i slutet förklaras av bl a högre reparations-, underhålls och stilleståndskostnader.
Om man lägger till intäkterna och betraktar investeringens nettobetalningar kommer kurvan att få ett liknande utseende, men vänd åt andra hållet. Nettobetalningarna blir lägre i början och i slutet av kalkyltiden, kurvan ser ut som ett upp och nedvänt badkar.
Utrustningen kostar 100 000 kr och kalkyltiden är som längst fem år. Vi grupperar per kvartal.
I kolumnen Fv anger vi det förväntade marknadsvärdet för respektive Grupp/år.

 

Klicka här om du vill ha förklaringar till beteckningar som används nedan

Nollställ med Clear och ev Confirm

Ange följande förutsättningar

End

Efterskottsberäkning

F Prec

Full precision

Per/y = 4

Kvartalsperioder

 

Grp

N

Pv

Pmt

Fv

1

4

100 000

6 000

70 000

Placera markören i Grupp 1, I %, tryck Calc eller Dubbelklicka, I % beräknas till -6.773 %.
Om projektet avbryts efter ett år så blir avkastningen negativ.

Grp

N

Pv

Pmt

Fv

2

4

 

9 000

60 000

 
Placera markören i Grupp 2, I %, tryck Calc eller Dubbelklicka, I % beräknas till 39.074 %. I Grupp 0 visas nu den genomsnittliga räntesatsen 16.151 %, men vi vill veta vad internräntan är för de två första åren. Tryck Irr och svara Ja på frågan som följer. Irr anges nu till 11.600 %. Informationen om internräntan per grupp finns fortfarande kvar.
 

Grp

N

Pv

Pmt

Fv

3

4

 

9 000

40 000

 

Placera markören i Grupp 3, I %, tryck Calc eller Dubbelklicka, I % beräknas till 30.215 %. Den genomsnittliga räntesatsen är 20.839 %. Tryck Irr och svara Ja på frågan som följer. Irr beräknas till 15.242 %.

 

Grp

N

Pv

Pmt

Fv

4

4

 

9 000

25 000

 

Placera markören i Grupp 4, I %, tryck Calc eller Dubbelklicka, I % beräknas till 59.955 %. Den genomsnittliga räntesatsen är 30.618 %. Tryck Irr och svara Ja på frågan som följer. Irr beräknas till 19.229 %.

 

Grp

N

Pv

Pmt

Fv

5

4

 

7 000

20 000

 

Placera markören i Grupp 5, I %, tryck Calc eller Dubbelklicka, I % beräknas till 98.027 %. Den genomsnittliga räntesatsen är 44.100 %. Tryck Irr och svara Ja på frågan som följer. Irr beräknas till 22.390 %.


Kommentar
Om vi inte är övertygade om att vi kan hålla igång projektet i minst 4 år skall vi nog inte gå in i det. Exemplet illustrerar också den extrema känslighet som gäller i början av kalkyltiden för de flesta investeringar. Höga kostnader, låga intäkter och snabbt sjunkande marknadspris samverkar åt "fel" håll.

InnehållsförteckningHem till Rekyl