Exempel, Rekyl Basic

 

DAGAR / DATUM

(Här visas hela texten i exemplet.)

Indelningen av kredittiden i perioder (vanligen månader eller kvartal) fungerar bara om antalet räntedagar per 
år är 360 och det bara är fråga om hela perioder. I annat fall måste man beräkna antalet räntedagar, i vart fall 
för den del som inte är en hel period.

Om det t ex är ett saldo som skall ränteberäknas är det normala att antalet räntedagar alltid måste beräknas.
Vid saldoberäkning är det också vanligt att man utgår från 365 räntedagar per år eller verkligt antal dagar 
(inklusive skottdagar).

En variant som inte är ovanlig är "365/360", vilket innebär att man dividerar den uppgivna räntesatsen med
360 dagar, men beräknar den 365 dagar per år, vilket gör att den faktiska räntesatsen blir t ex 
7,00 ÷ 360 * 365 = 7,1 %. Inte så stor skillnad, men för den som lånar ut mycket pengar blir det en del,
närmare bestämt en miljon kronor per år för varje miljard. En miljard är inte mycket när man talar om
utlåningsvolymer!

Det är knappast någon större mening med att försöka konstruera exempel för dagräkning, det är bara 
att ange två korrekta datum så sker beräkningen automatiskt. Tänk bara på att checkrutan "Beräkning fr o m
datum 1" måste vara rätt ifylld. Det normala är att den inte är markerad, d v s beräkning görs från Datum 1.
Om vi lånar ut pengar den 15 och får tillbaka dem den 16, har det gått en dag. Hyra däremot räknas normalt
från och med första dagen i hyresperioden.

Beräkningsmodellen för ränta blir Saldo * Räntesats * Antal dagar ÷ (Räntedagar per år * 100)

Med belopp 100 000 kr, ränta 7 %, tid 40 dagar och 360 räntedagar per år blir det

100 000 * 7 * 40 ÷ 36000 = 778 kr.

Observera att den angivna räntan i en sådan här beräkning alltid är en nominell ränta där periodiciteten är lika
med antalet räntedagar per år dividerat med antalet dagar. I det här exemplet 360 ÷ 40 = 9. Det motsvarar en
årlig (effektiv) ränta av 7,22 %. Om det är en årlig ränta som skall ligga till grund för beräkningen måste den 
alltså räknas om med hänsyn till periodiciteten. Jämför med exemplet Ränteberäkning i avsnittet Rekyl Finans.

Som avslutande exempel kan du ju räkna lite på din ålder i dagar. Välj datumformat med 10 tecken, se till att
checkrutan inte är markerad, skriv in ditt födelsedatum under Datum 1 och dubbelklicka i fönstret under
Datum 2 (ger dagens datum). Antalet längst till höger är din ålder i dagar. Om du inte visste det innan, får du
också veta på vilken veckodag du föddes. Skriv nu 10 000 i fönstret längst till höger och klicka på tangenten
Datum 2 så får du veta när du fyllde eller fyller 10 000 dagar.

InnehållsförteckningHem till Rekyl