InnehållsförteckningEFFEKTIV RÄNTA

Vad blir den effektiva räntan i exemplet som gällde leasing av en maskin? 
(Den nominella räntan blev 7.52 % vid månadsvisa betalningar.)

Svar:   Den effektiva räntan är 7.785 %.
Det går naturligtvis även att omvandla från effektiv ränta till nominell ränta. Den effektiva räntan på kontokort ligger ofta runt 30 %. Vad motsvarar det i nominell ränta med 12 ränteperioder per år?

Svar: Den nominella räntan är 26.525 %. Hem till Rekyl