InnehållsförteckningBUDGETERAD RÄNTA

Det är dags att begära skattejämkning för nästa år och därför behöver vi bl a veta hur stora ränteutgifterna blir. Vi har två lån på huset, ett annuitetslån som bottenlån och ett topplån som amorteras med 2 200 kr varje kvartal.

Skulden på annuitetslånet kommer att vara på 486 803 kr vid årsskiftet och lånet löper med 5.25 % ränta. Kvartalsannuiteten är 9 435 kr.

Skulden på topplånet kommer att vara 140 800 kr vid årsskiftet och lånet löper med 6.5 % ränta. Ränta och amortering betalas varje kvartal.

Vad blir den sammanlagda räntekostnaden nästa år?

Svar: Räntekostnaden blir 34 253 kr (avrundat). Hem till Rekyl