InnehållsförteckningPYTHAGORAS SATS

I en rätvinklig triangel är summan av kvadraterna på kateterna lika med kvadraten på hypotenusan.

Orden kanske vi kommer ihåg med vad betyder de egentligen? Enkelt uttryckt är innebörden att om vi vet längden på två sidor i en rätvinklig triangel kan vi beräkna längden på den tredje sidan. Hypotenusan är den längsta sidan i triangeln och de kortare är följaktligen kateterna. Det är också kateterna som bildar den räta vinkeln (90°).

Om vi har en rätvinklig triangel där längden på de kortare sidorna är 3 och 4, vad är då längden på den längsta sidan?

 

Svar: Den längsta sidan är 5. Hem till Rekyl