Exempel, Rekyl Basic

 

PROCENTRÄKNING

(Här visas hela exemplet för att illustrera procentfunktionerna.)

AB Företaget redovisade ett år en vinst med 1 237 kkr jämfört med 978 kkr året innan. 
Hur stor var vinstökningen i %? (kkr = kilo kronor, d v s 1000 kr)

Tryck

Läs

 

Kommentar

C, Dec 2

Dec = 2

 

Töm räknaren, 2 decimaler

978

978,00 »

 

Resultatförändringen från året innan

1237 =

26.48 %

 

till aktuellt år är 26.48 %

 

Västra regionens andel av resultatet var 470 kkr. Vad var den procentuella andelen?

Tryck

Läs

 

Kommentar

470 R%

470,00 R%

 

Regionens andel i relation till

1237 =

38.00 %

 

hela vinsten utgör 38 %

 

Året innan var andelen 48 %. Vad blev förändringen?

Tryck

Läs

 

Kommentar

48 38 =

- 20.83 %

 

En minskning med 20.83 %

 

Om vi i stället vet regionens procentuella andel beräknar vi dess resultat som

Tryck

Läs

 

Kommentar

1237 x 38 %

470.06

 

Regionens vinst är 470 kkr

 

Vet vi andelen i både procent och kronor, men inte hela företagets vinst, blir beräkningen

Tryck

Läs

 

Kommentar

470 ÷ 38 %

1 236.84

 

Företagets vinst är 1 237 kkr

 

Se fakturaexemplet beträffande beräkning med %+ och %-

Enklare än så här kan procenträkning knappast bli. Det gäller bara att komma ihåg vad som är bastalet
(100 %) och i vilken ordning beräkningen skall ske.


Sammanfattning

Sökt tal

Tal 1

Tangent

Tal 2

Tangent

Andel i enheter (t ex kr)

Bastal

x

y

%

Bastal i enheter

Andel i enheter

÷

Andel i %

%

Procentuell ökning

Bastal

x

y

%+

Procentuell minskning

Bastal

x

y

%-

Procentuell andel

Andel i enheter

R%

Bastal

=

Procentuell förändring

Bastal (från)

Nytt tal (till)

=


(y = den aktuella procentsatsen, t ex 25) 

 

InnehållsförteckningHem till Rekyl