e-form är en serie elektroniska blanketter som i första hand är framtagen för vad vi kallar Compact Business - verksamheter som inte har så omfattande administration. Exemplen på sådana verksamheter är otaliga men några är advokater, hantverkare, föreningar, konsulter, revisorer, affärer, lantbrukare och så vidare. Delar av e-form är även ovärderliga i det personliga arbetet, oavsett var man arbetar eller helt privat.

Har du en PC, en bläckstråleskrivare och några blanka A4-ark kan du skriva över 30 olika dokument med din egen logo i färg. Dokumenten täcker alla generella områden och några exempel är beställning, faktura, påminnelse, kvittens, standardbrev, körjournal och lönespecifikation.

Tänk på vad det här betyder - inte en blankett i lager men ändå aldrig slut och inga kostsamma omtryckningar när du byter adress eller telefonnummer.

Motorn och den gemensamma nämnaren i systemet är Adressbasen. Här lagrar du alla dina adresser och dessa hämtas sedan av de olika blanketterna. Till Adressbasen kan du även koppla Personregistret som hanterar valfritt antal personer per företagsadress. Du får en total överblick och behöver bara ändra i företagsadressen för att ändringen skall omfatta alla personer på företaget.

När du vill sända ut information till vissa adressgrupper, köra riktade kampanjer eller helt enkelt skriva kuvert till julkorten använder du e-form select, som hjälper dig med urval och sammanställning. Kuvertprogrammet skriver adresserna i en följd, direkt på kuverten.

Med e-form mixer kan du själv skapa etiketter och blanketter i alla normala format och utföranden. Definiera själv eller köp färdiga etikettark av vilket fabrikat du vill, allt är lika enkelt.

Blanketterna i e-form är emellertid inte bara elektroniska, de är intelligenta också och de blanketter som har ett naturligt samband bildar även logiska system, där de ingående blanketterna delar och vidarebearbetar data. Att blanketterna är intelligenta innebär att de sköter räknearbetet samt kontrollerar och föreslår. Blanketten 'Ansökan om betalningsföreläggande' som ingår i kravdelen av e-form är ett bra exempel. Nu kan alla på enklast tänkbara sätt fullfölja sina inkassoärenden och låta e-form ta hand om beräkning av antal dagar, avgifter och ersättningar, ränta enligt räntelagen samt kontroll av olika datum.

Hur data delas mellan blanketterna kan exemplifieras med anbudet. Om du skriver ett anbud kan data från anbudet återanvändas och vidarebearbetas i alla följande led, som kan vara: Beställningserkännande, Leveransbesked, Följesedel, Faktura och Kundreskontra samt i förekommande fall Påminnelse, Inkassokrav, Ansökan om betalningsföreläggande och Räntefaktura. Du väljer själv vilka led som skall ingå i systemet och du kan börja och sluta med vilket led som helst.

Är Compact Business rätt beteckning på din verksamhet klarar du större delen av din administration med
e-form.

Om du hellre gör det du tjänar pengar på än det som kostar pengar, leta i tegelstenstjocka manualer t ex, är
e-form alternativet för dig. e-form bygger på det naturligaste handlingsmönstret du kan tänka dig - "Sätt en blankett i datorn och fyll i" - mer komplicerat än så är det inte. De faktauppgifter du behöver tar du fram genom att trycka på Info-knappen.

® e-form är ett registrerat varumärke.Kanske du är intresserad av en egen elektronisk och intelligent blankett, eller ett helt system? Ta kontakt med oss så får vi prata om hur vi kan hjälpa dig.
 


Mer information får du via tel 08-541 301 00 eller email@kronan.se