Tjänstebilen


Våra produkter för enkel och effektiv hantering av tjänstebilar består av fyra programgrupper,

  • förmånsvärden, beräkning och rapportering
  • avancerad körjournal med besöksuppföljning
  • enklare körjournaler i e-form serien
  • uppföljning av bilkostnader per bil, avdelning och totalt

administrativ service för hantering av vagnparker samt outsourcing av hela tjänstebilsfunktionen.

Programmet för uppföljning av bilkostnader fungerar utmärkt även för fordon i yrkesmässig trafik.


Mer information får du via tel 08-541 301 00 eller email@kronan.se